header AATT

Lidmaatschap

Het AATT is een club van 60 leden, die regelmatig samen trainen.

Wij hebben onze eigen fiets-en triathlon-kledij die bij ons aangekocht kan worden en die via een puntensysteem gedeeltelijk of volledig terugverdiend kan worden. Het gebruik van het triathlonpakje van de club voor de wedstrijden als ook een minimale fietskledij is evenwel verplicht. Alle andere kledij is optioneel te verkrijgen.

Het lidgeld bedraagt bedraagt 190 euro voor:

Voor de leden die geen wedstrijdlicentie wensen, komt het lidgeld op 165 euro. Ook onze jongeren betalen 165 euro, maar hier zit dus ook de wedstrijdlicentie bij inbegrepen.

Wat betreft wedstrijden, hierin is elke atleet vrij, hoewel we wel proberen om aan enkele wedstrijden gezamelijk deel te nemen en meestal wordt er voor de andere wedstrijden wel onderling afgesproken. Ook de trainingen zijn vrijblijvend.

Verplicht is dan weer de aanwezigheid op onze evenementen, wij verwachten van onze leden wel dat zij komen helpen op onze triathlon. Zij die wensen deel te nemen aan onze wedstrijd, mogen dit natuurlijk mits zij vervangen worden door 2 vrijwilligers.

Indien je nog meer informatie wil, of je wil eens kennismaken, kan je steeds contact opnemen met onze secretaris.